Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Roland Nordin (personvald)
 1. Anders Rönnqvist
 2. Anita Sköld
 3. Staffan Häggström
C Perarne Kerttu (personvald)
 1. Kristina Henriksson
 2. Christina Hjelm
 3. Niklas Eskelinen
S Bengt Niska (personvald)
Britt-Marie Vikström
Kurt Åke Andersson (personvald)
Lennart Holm
Agneta Lipkin
Erkki Haarala
 1. Bente Moen Åkerholm
 2. Per-Erik Muskos
 3. Jan Larsson
V Bo Goding
 1. Pekka Hyötylä
 2. Anna Kumpula-Kostet
 3. Lena Fors
NS Kenneth Backgård (personvald)
Bo Ek
 1. Erika Sjöö
 2. Margareta Dahlén
 3. Sören Sidér