Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Bo Hultin (personvald)
 1. Helena Nordvall
 2. Göran Höglund
 3. Eva Smedetun
S Eivy Blomdahl (personvald)
Kent Ögren (personvald)
Lennart Synnergren
Sven Holmqvist
 1. Birgitta Siljelöf
 2. Inge Andersson
 3. Britt-Marie Loggert-Andrén
 4. Lennart Åström
V Bo Engström (personvald)
 1. Tina Aghajari
 2. Bo Englund
 3. Katarina Palm
MP Agneta Granström (personvald)
 1. Bo-Anders Arvidsson
 2. Marja Mustakallio
 3. Per-Jonas Parffa
NS Erkki Bergman
Anders Bohm
 1. Erika Sjöö
 2. Margareta Dahlén
 3. Sören Sidér