Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Göran Hahlin (personvald)
 1. Anna Hedman
 2. Sabina Sjölund
 3. Mona Bertheim
C Alexandra Wermelin (personvald)
 1. Jarl Folkesson
 2. Toini Estreen
 3. Kenth Nilsson
FP Nicke Grahn (personvald)
 1. Christina Holmgren
 2. Helen Gavelin
 3. Håkan Rombe
KD Jonny Kärkkäinen (personvald)
 1. Roland Gustavsson
 2. Lena Brännström
 3. Kristina Nilson
S Marita Fransson (personvald)
Urban Lindström
Karin Malmfjord
Inge Näslund
Agneta Lindström Berg
Bo Brydsten
 1. Marika Lindgren
 2. Sven-Åke Pennling
 3. Astrid Rönnqvist
 4. Mikael Fjällstedt
 5. Ida Lundström
 6. Mahmoud Al Turk
V Gunilla Hegardt (personvald)
 1. Lars Simonsson
 2. Eve Högberg
 3. Inger Stenlund