Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Jacomina Beertema (personvald)
Tony Andersson
Stig Grip
Pär Ahlberg
Bertil Swenson
Elisabeth Gisslin Burman
 1. Berndt Wallström
 2. Efva Åström
 3. Elin Nilsson
 4. Åse Johansson
 5. Daniel Lundin
 6. Lena Bengtsson
C Anita Hellstrand
 1. Hans Forsberg
 2. Anders Henriksson
 3. Anita Wiklander
FP Arne Engholm
 1. Sarah Karlsson
 2. Stefan Falk
 3. Birgitta Jonsson
S Bengt Nilsson
Christina Nordenö
Stefan Dalin
Pirjo Jonsson
Fredd Sandberg
Monica Andersson
 1. Per-Arne Frisk
 2. Maria Antonic´
 3. Hans Backlund
 4. Priscilda Helenius
 5. Peter Wiklund
 6. Haidie Andersson
V Stefan Åsén
 1. Annicka Burman
 2. Hans Zetterkvist
 3. Liselotte Lindblad Wesslén
MP Bengt Nilsson
 1. Margareta Alton
 2. Laila Sundin
 3. Ann Kristin Schipper
SJVP Göran Bolin (personvald)
 1. Malte Hellström
 2. Tomas Lundin
 3. Erik Domeij