Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Agneta Wagner (personvald)
Per Bång
 1. Åke Ahl
 2. Viktor Wärnick
 3. Sigrid Bergåkra Berglund
C Hannah-Karin Linck (personvald)
Kenneth Nilshem
 1. Erik Holmestig
 2. Helena Wikström
 3. Ulf Odenmyr
FP Carina Östansjö (personvald)
 1. Leif Jonsson
 2. Åsa Olsson
 3. Börje Timerdal
KD Bertil Eriksson (personvald)
 1. Anders Bergsten
 2. Ingemar Kalén
 3. Maj-Britt Kissner-Burman
S Eva Tjernström (personvald)
Ulf Nyrén
Gerd Hedlund Svärd
Hans Gradin
Marlene Johansson
Sven-Olof Larsson
 1. Thomas Wasberg
 2. Maria Lind
 3. Elsy Burman
 4. Jan-Åke Lindgren
 5. Monica Persson
 6. Fredrik Skoglund
V Agneta Stjernström
 1. Petra Modée
 2. Elisabeth Swedman
 3. Delshad Saleh
MP Marcus Häggström (personvald)
 1. Margareta Bergkvist
 2. Robert Fagerlund
 3. Per Almberg
SD Daniel Persson (personvald)
 1. Jan-Ola Hall
 2. Kent Karlsson
 3. Anita Nordkvist
SJPG Henrik Olofsson
Stig Zettlin
 1. Jan Näsholm
 2. Torbjörn Hellström
 3. Tony Nord