Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Maria Molin (personvald)
Tommy Ljung (personvald)
Birgitta Medin
 1. Anita Alm
 2. Anders Bengtsson
 3. Håkan Rönström
C Olle Jonsson (personvald)
Björn Brink (personvald)
 1. Erik Holmestig
 2. Helena Wikström
 3. Ulf Odenmyr
FP Pehr Backström
 1. Stefan L Haglund
 2. Britta Svalfors
 3. Inger Enros
KD Margareta Sidenvall (personvald)
 1. Kent Sjöberg
 2. Ingemar Kalén
 3. Gunnar Canslätt
S Barry Gustavsson
Jenny Breslin
Åke Bertils
Annika Huber
Börje Sundin
Elisabeth Lundin
 1. Dick Lindkvist
 2. Kent Kanon
 3. Gun Forssell Spång
 4. Kjell Persson
 5. Bo Nilsson
 6. Berndt Lagelius
V Yvonne Oscarsson (personvald)
Alf Norberg (personvald)
 1. Petra Modée
 2. Elisabeth Swedman
 3. Delshad Saleh
MP Ann-Britt Lindemark-Lagerwall (personvald)
 1. Margareta Bergkvist
 2. Robert Fagerlund
 3. Per Almberg
SD Patrik Lindholm
 1. Jan-Ola Hall
 2. Kent Karlsson
 3. Anita Nordkvist
SJPG Bernt Larsson (personvald)
 1. Jan Näsholm
 2. Torbjörn Hellström
 3. Tony Nord