Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Göran Selvén
Gunilla Franklin
Christer Carlsson
Leif Bergh
Birgitta Hiertner
 1. Vanja Ottevall
 2. Jean-Francois Loise
 3. Mikael Rosén
 4. Göran Forsén
 5. Annika Larsson
C Agneta Ängsås (personvald)
 1. Per Pettersson
 2. Göte Persson
 3. Gunilla Barkar
FP Svante Parsjö Tegnér (personvald)
 1. Fanny Johnson
 2. Åsa Nilser
 3. Lars-Erik Måg
KD Katarina Gustavsson (personvald)
 1. Håkan Nohrén
 2. Erik Fagerström
 3. Torsten Larsson
S Ingalill Persson (personvald)
Kjell Persson
Suzanne Lazar
Per Helin
Inga-Britt Kronnäs
 1. Stefan Andersson
 2. Barbro Norman
 3. Leif Berglund
 4. Mary Brorsdotter
 5. Stig Henryson
V Malin Nissinen
 1. Joakim Jocke Nissinen
 2. Patrik Andersson
 3. Inger Nyquist
MP Ann-Catrin Lofvars
 1. Kerstin Lundh
 2. Daniel Svedin
 3. Carina Helander
SD Michael Bengts
 1. Fredrik Wilhelmsson
 2. Johan Andersson
 3. Sven-Olov Karlsson