Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Hanne Alvner (personvald)
Göran Strömqvist
 1. Anniette Lindvall
 2. Pär-Ove Lindqvist
 3. Ulf Hilding
C Lars-Göran Zetterlund (personvald)
 1. Karl Arne Löthgren
 2. Anders Lycketeg
 3. Anna Oskarsson
FP Birgitta Malmberg
 1. Jens-Mikael Larsson
 2. Gunilla Högberg
 3. Emil Eriksson Rissve
S Marie-Louise Forsberg-Fransson (personvald)
Bengt Storbacka
Elisabeth Rådström Paavonen
Ingemar Javinder
Allan Myrtenkvist
Monica Andersson
 1. Ewa-Leena Johansson
 2. Sami Hoikkala
 3. Margaretha Ahlm
 4. Gert Stark
 5. Lina Afvander
 6. Bo Stenberg
MP Agneta Nilsdotter
 1. Ingrid Fries-Hansson
 2. Petra Käller
 3. Ann-Kristin Spåls
SD Lars Källström
 1. Magnus Ingwall
 2. Inger Karlsson
 3. Sven-Ove Karlsson