Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Fredrik Larsson (personvald)
 1. Katarina Hultkrantz
 2. Gunilla Bexelius
 3. Jonas Larsson
C Kerstin Einevik Bäckstrand (personvald)
 1. Eva Sidenvall
 2. Margareta Forsberg
 3. Timmy Svensson
S Ulrika Nilsson (personvald)
Olga Ljung
Inge Carlsson
 1. Johan Olsson
 2. Berit Johansson
 3. Thomas Bäck
SjvV Erik Jansson (personvald)
Birgitta Wessmark
 1. Berit Castor
 2. Birgitta S Sundberg
 3. Anita Hedelin