Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Margareta Jarlstedt (personvald)
Peter Joensuu
Johnny Lundgren
 1. Margareta Bryntesson
 2. Britt Marie Öjstrand
 3. Valdimir Stacho
C Bengt Olsson
Ulla Enarsson (personvald)
 1. Maud Nilsson
 2. Ingela Jonsson
 3. Kent Norman
FP Uno Halfvardsson (personvald)
 1. Kjell Åke Holdar
 2. Birgitta Frödin
 3. Jeanette Lynne
KD Jonny Mattsson
 1. Olof Olsson
 2. Monica Ståhl
 3. Kurt Andersson
S Daniel Schützer (personvald)
Tommy Glader
Aina Wåhlund
Gerd Karlsson
Nils-Gunnar Andersson
Cecilia Mtuya
 1. Kenneth Johannesson
 2. Margareta Asserwall
 3. Ulla Sverrunger
 4. Tommy Brever
 5. Marika Jakobsson
 6. Claes Pettersson
MP Jesper Johansson
 1. Birgitta Westlund
 2. Ingrid Rydin
 3. Marja Rönnholm
SjvV Marianne Utterdahl
 1. Berit Castor
 2. Birgitta S Sundberg
 3. Anita Hedelin
SD Britt Engqvist
 1. Anita Lothe
 2. Anders Ahl
 3. Margaretha Nilsson