Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Catarina Segersten Larsson (personvald)
Göran Nilsson
Karin Andersson
Ingvar Klang
Anna Högberg
Thorsten Björkehed
Malin Hall
Lars Österdahl
 1. Aida Alvinius
 2. Anders Ljungsten
 3. Jeanette Werngren Lövgren
 4. Hans Morin
 5. Anna Johansson
 6. Marléne Lund Kopparklint
 7. Lars Ericsson
 8. Anita Gustafsson
C Thomas Ohlsson (personvald)
Henrik Lander (personvald)
 1. Margareta Ivarsson
 2. Erik Eriksson
 3. Eva Frykenberger
FP Gert Ohlsson (personvald)
Birgitta Kringlund
 1. Robert Warholm
 2. Anita Karmteg
 3. Kent Hakefelt
KD Elisabeth Kihlström (personvald)
Agneta Nilsson
 1. Olof Olsson
 2. Monica Ståhl
 3. Kurt Andersson
S Myrna Labusan Jönsson
Monica Gundahl
Mats Sandström
Christina Wahrolin
Erik Olsson
Ann-Charlotte Eskel
Hans Magnusson
Birgitta Gauffin
Mats Thunér
Birgit Bergman-Blank
Gunnar Törnkvist
Lennart Melin
Thomas Rehn
 1. Ingrid Holmberg
 2. Kenneth Eriksson
 3. Maria Ahlén
 4. Tomas Riste
 5. Maud Mithander Andersson
 6. Mikael Johansson
 7. Christina Elkeus
 8. Mathias Casserlund
 9. Nurcan Aldemir
 10. Bertil Hagelin
 11. Ingela Agneblad
 12. Pär Lundberg
 13. Sune Ekbåge
V Gun Partanen (personvald)
Lill Nilsson
 1. Parvane Assadbegli
 2. Kent Hallesson
 3. Anna Hammar
MP Eva Hallström (personvald)
Asso Zand (personvald)
Agnes Utter
 1. Birgitta Westlund
 2. Ingrid Rydin
 3. Marja Rönnholm
SjvV Jan Nilsson
 1. Berit Castor
 2. Birgitta S Sundberg
 3. Anita Hedelin
SD Gunilla Persson
 1. Anita Lothe
 2. Anders Ahl
 3. Margaretha Nilsson