Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Tord Gustafsson (personvald)
Gunilla Levén
Bertil Jonsson
Linn Brandström
Lars Åke Carlsson
Ingrid A. Jarlsson
 1. Elisabet Stålarm
 2. Johan Abrahamsson
 3. Bengt Sjöberg
 4. Peter Friberg
 5. Annika Håkanson
 6. Joachim Grundin
C Gunilla Druve Jansson (personvald)
Linnéa Hultmark
 1. Roger Andersson
 2. Paula Bäckman
 3. Karl-Johan Gustafson
FP Awaz Karim
 1. Karlolof Fernow
 2. IngMarie Larsson
 3. Ulla-Britt Hagström
KD Conny Brännberg (personvald)
Dan Hovskär (personvald)
 1. Eva-Lott Gram
 2. Elin Liljebäck Nilsson
 3. Tommy Larsson
S Alex Bergström
Anne-Charlotte Karlsson
Kjell Nordström
Anna-Karin Skatt
Lars-Erik Lindh
Linnéa Wall
Hasse Andersson
Carina Gullberg
Mohamad Rezkar
 1. Peter Legendi
 2. Laila Neck
 3. Stig Carlsson
 4. Maria Radivoj
 5. Pierre Rydén
 6. Susanne Larsson
 7. Jonas Sundström
 8. Barbro Hassel
 9. Conny Johansson
V Claes-Göran Borg (personvald)
 1. Inger Lilja
 2. Martin Johansson
 3. Elizabeth Fredriksson
MP Göran Larsson
 1. Karin Olofsson
 2. Roland Wanner
 3. Jasmin Vizlin
SD Hanna Wigh (personvald)
 1. Mattias Axner
 2. Johanna Johansson
 3. Oskar Lindblom