Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Alexander Wendt (personvald)
Iréne Ahlstrand
 1. Magnus Gärdebring
 2. Britt Kilsäter
 3. Per Erlandsson
C Petronella Petersson (personvald)
 1. Malin Åman
 2. Gertrud Ivarsson
 3. Jesper Bengtsson
FP Ros-Marie Strömblad (personvald)
 1. Lennarth Malm
 2. Stefan Sörensson
 3. Rita Holmgren
S Marie Sällström (personvald)
Roland Ohlsson
Kerstin Gustafson
Leif Håkansson
 1. Birgitta Jönsson
 2. Anders Karlsson
 3. Rune Andersson
 4. Inger Löfblom-Sjöberg
MP Claes Jansson (personvald)
 1. Anders Englesson
 2. Hélène Nordin
 3. Jacek Jurkowski
SD Karin Lange
 1. Ola Svensson
 2. Gudrun Johansson
 3. Birgitta Karlsson