Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Nina Edlund (personvald)
Birgitta Ståhl
Gustav Nilsson
Christel Hammar-Malmgren
 1. Karin Brunsberg
 2. Britt Hagström
 3. Pål Wetterling
 4. Sigrid Johansson
C Sven-Olof Petersson (personvald)
 1. Ingela Abramsson
 2. Lars Karlsson
 3. Gunilla Lennartsson
FP Marianne Olofsson Reuterskiöld (personvald)
Nils Ingmar Thorell
 1. Bo Löfgren
 2. Nicole Calbäck
 3. Peter Christensen
KD Inga Lill Siggelsten Blum (personvald)
 1. Birgitta Alfzon
 2. Ronny Fransson
 3. Inger Åkesson
S Mats Johansson (personvald)
Kalle Sandström (personvald)
Ann-Christine Denebo
Ulrika Stenström
Mats Persson
Kerstin Wieslander
Per-Inge Gustavsson
 1. Jörgen Anehäll
 2. Jimmy Petersson
 3. Kenneth Nyström
 4. Elina Gustafsson
 5. Håkan Eriksson
 6. Lena Klintefors
 7. Billy Peltonen
V Sara Högelius (personvald)
 1. Judith Skörsemo
 2. Ally Karlsson
 3. Erik Ohlson
MP Monika Lind (personvald)
 1. Hélène Nordin
 2. Anders Englesson
 3. Jacek Jurkowski
SD Stig Werner
Anna-Mi Kullman
 1. Ola Svensson
 2. Gudrun Johansson
 3. Birgitta Karlsson