Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Henrik Yngvesson (personvald)
Johan Gustafsson (personvald)
  1. Eddie Forsman
  2. Alf Viderberg
  3. Eva Folkesdotter Paradis
C Göran Backrot (personvald)
  1. Gerd Åstrand
  2. Lillebill Grähs
  3. Christina Ateva
S Margaretha Lööf-Johanson (personvald)
Gunilla Johansson (personvald)
Ilko Corkovic (personvald)
  1. Michael Granstedt
  2. Gunnar Aldestam
  3. Monica Enberg