Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Kaj Holst
Agneta Cedergren
Göran Häggfors
Björn Hult
 1. Magnus Isaksson
 2. Britt Dicksson
 3. Jonas Lövgren
 4. Kerstin Edvinsson
C Bengt Hjelmqvist (personvald)
 1. Maj-Stin Alvarsson
 2. Niklas Carlsson
 3. Ann-Marie Petersson
FP Pierre Edström (personvald)
 1. Sahadet Mavraj
 2. Bengt Nordlöw
 3. Peter Forsberg
KD Arne Sjöberg (personvald)
 1. Tyra Graaf
 2. Samuel Watanen
 3. Karl-Gustav Kyrk
S Anders Henriksson (personvald)
Kristina Podolak-Andersson
Curre Danielsson
Inger Henriksson
Olle Hjertqvist
Kerstin Arvidsson
Mats Wedin
 1. Maria Hammarström
 2. Ylva Granqvist
 3. Daniel Modée
 4. Marie Johansson
 5. Mats Mårtensson
 6. Viktoria Elmbro
 7. Allan Johansson
V Ragnar Olsson (personvald)
 1. Sonia Lindell
 2. Gert Järkelid
 3. Eva Söderberg
MP Jessica Rydell (personvald)
 1. Ann Y Hellenborg
 2. Thomas Stjernquist
 3. Jean Welander
SD Bo Karlsson
 1. Lars Pettersson
 2. Sune Olsson
 3. Peter Sandberg