Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Malin Sjölander (personvald)
Margareta Nilsson
 1. Ingvar Ahlström
 2. Jörgen Andersson
 3. Rebecca Adolfsson
C Eva-Lena Fungmark (personvald)
 1. Jan Andersson
 2. Björg Lorentzon
 3. Albert G Johansson
FP Åke Aldman (personvald)
 1. Björn Holgersson
 2. Fredrik Andrén
 3. Nils Ottervik
S Lena Segerberg (personvald)
Lennart Fredriksson
Britt Karlsson
Saad Benatallah
Hans Söderberg
 1. Erica Andersson
 2. Madelene Ståhl
 3. Göran Nilsson
 4. Anna Hederberg
 5. Robert Thorsson
MP Akko Karlsson (personvald)
 1. Anna Bodjo
 2. Ann Y Hellenborg
 3. Claes Horn af Rantzien