Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Ulla Hansson
Göran Giselsson (personvald)
Sonja Emilsson
Kent Alriksson
 1. Helen Gustavsson
 2. Soili Lång-Söderberg
 3. Peter Berg
 4. Christopher Olsson
C Annelill Davidson (personvald)
Vidar Lundbäck
 1. Marie-Louise Hilmersson
 2. Bengt-Göran Birgersson
 3. Yngve Sunesson
FP Rolf Andersson (personvald)
 1. Carl-Gustav Arvidsson
 2. Susann Diesner
 3. Lars Andersson
KD Christer Henriksson
 1. Mats Kollind
 2. Berth Karlén
 3. Maria Svensson-Lundin
S Monica Haider (personvald)
Peter Freij
RosMarie J. Neckö
Ricardo Salsamendi
Marie Liljedahl
Joakim Pohlman
 1. Valbone Hasani
 2. Sandra Björk
 3. Bo Dalesjö
 4. Ulla-Britt Storck
 5. Ingemar Almkvist
 6. Ann Johansson
V Tryggve Svensson (personvald)
 1. Jerker Nilsson
 2. Fanny Battistutta
 3. Laurice Mobarak
MP Kjell Jormfeldt (personvald)
 1. Annelise Hed
 2. Kerstin Axén Krag
 3. Gullvi Andersson
SD Börje Tranvik (personvald)
 1. Jan Lorentzson
 2. Charlotte Holmström
 3. Håkan Engdahl