Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Lilian Sjöberg-Wärn (personvald)
Anders Bengtsson
 1. Carina Nylander
 2. Gunnel Svensson
 3. Kjell Gunnarsson
C Helena Stålhammar (personvald)
 1. Karleric Andersson
 2. Carina G Hördegård
 3. Stig-Göran Fransson
C Lena Ahnstedt (personvald)
 1. Tore Lagerqvist
 2. Mirjam Johansson
 3. Petter Jansson
KD Anna-Karin Yngvesson (personvald)
 1. Marie Johansson
 2. Göran Ivarsson
 3. Anders Griph
S Hans Toll (personvald)
Mona-Lisa Hagström Svensson (personvald)
Lena Persson
 1. Ingrid Ivarsson
 2. Lars Ljunggren
 3. Kjell Emilson