Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Hans Rocén (personvald)
Anders Gustafsson (personvald)
Kerstin Robertsson
 1. Birgit Andersson
 2. Barbro Sundström
 3. Marie-Louise Gunnarsson
C Lennart Bogren (personvald)
 1. Boel Lago
 2. Lars-Erik Fälth
 3. Maria Björk
FP Bernt Svensson
 1. Åke Wredén
 2. Dan-Åke Andersson
 3. Micael Carlsson
KD Anders Pansell (personvald)
 1. Maria Lundblom Bäckström
 2. Britt Antonsson
 3. Kenneth Jägsander
S Agneta Johansson (personvald)
Tobias Gyllensten
Ann-Katrin Stark
Annika Hansson
 1. Nils-Göran Lidén
 2. Linda Antikainen
 3. Björn Thiele
 4. Mona Pettersson
MP Märta Svärd (personvald)
 1. Ritva Hermanson
 2. Lea Petersson
 3. Colm ” CiarnŠin