Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Folke Solheim (personvald)
Håkan Jansson
Urban Blomberg
Karin Velinder
 1. Joakim Dahlström
 2. Katharina Åstrand
 3. Elisabeth Wahlström
 4. Göran Karlsson
C Rune Backlund (personvald)
 1. Dhan Åstrand
 2. Sonja Rundgren
 3. Kjell Lindström
FP Per Hansson
 1. Stig-Arne Tengmer
 2. Stefan Björk
 3. Margareta Karlberg
KD Mia Frisk (personvald)
 1. Staffan Bäckelid
 2. Rose-Marie Timell Johansson
 3. Maria Nord
KD Patrik Skogward (personvald)
Jan-Erik Lagärde
 1. Göran Undevall
 2. Ercan Atasayar
 3. Ewa Nilsson
S Annika Nordin (personvald)
Lars Isaksson (personvald)
Marcus Eskdahl
Ann-Kristine Göransson
Håkan Sandgren
Maria Hörnsten
Kjell Ekelund
 1. Ia Andersson
 2. Sten-Åke Karlsson
 3. Irada Söderberg
 4. Michael Lindberg
 5. Brita Klerck
 6. Nicklas Sjöberg
 7. Ulla Alström
V Inga Jonasson (personvald)
Per-Olof Bladh
 1. Raila Wasenius
 2. Björn Jonasson
 3. Mauno Virta
MP Kerstin Klasson (personvald)
 1. Magnus Berndtzon
 2. Margareta Fick
 3. Peter Lundvall
SD Per Svenhall
 1. Anita Winberg
 2. Henric Andersson
 3. Peter Lundgren
 4. Marita Claesson