Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Martin Hytting
Eva Nilsson
Rolf Westmar
Per-Olof Norlander
 1. Joakim Dahlström
 2. Katharina Åstrand
 3. Elisabeth Wahlström
 4. Göran Karlsson
C Eva Lundemo
 1. Dhan Åstrand
 2. Sonja Rundgren
 3. Kjell Lindström
FP Lena Skaring Thorsén (personvald)
 1. Stig-Arne Tengmer
 2. Stefan Björk
 3. Margareta Karlberg
KD Tommy Bernevång Forsberg
Ragnwald Ahlnér
 1. Staffan Bäckelid
 2. Rose-Marie Timell Johansson
 3. Maria Nord
S Mari Karlsson
Jonas Magnusson
Rachel De Basso
Magnus Lagerqvist
 1. Ia Andersson
 2. Sten-Åke Karlsson
 3. Irada Söderberg
 4. Michael Lindberg
V Mikael Ekvall
 1. Raila Wasenius
 2. Björn Jonasson
 3. Mauno Virta
MP Kajsa Carlsson
 1. Magnus Berndtzon
 2. Margareta Fick
 3. Peter Lundvall
SD Samuel Godrén
 1. Anita Winberg
 2. Henric Andersson
 3. Peter Lundgren
 4. Marita Claesson