Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Kahin Ahmed
Inger Akalla
Markku Sirviö
 1. Christer Grunder
 2. Luke Cook
 3. Carina Klevenvall
FP Anna Starbrink
 1. Fatima Nur
 2. Martin Ängeby
 3. Mustafa Ismail
S Hasan Dölek (personvald)
Anna Kettner (personvald)
Johan Sjölander
 1. Petra Larsson
 2. Janet Mackegård
 3. Gunnar Lindgren
V Birgitta Sevefjord (personvald)
 1. Petri Norrman-Tahvanainen
 2. Annica Lidström
 3. Daniel Blomgren
MP Annika Hjelm
 1. Yvonne Andersson
 2. Veera Jokirinne
 3. Martin Sahlin