Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Rickard Wessman (personvald)
Staffan Sjödén
Kristina Almqvist
Frida Jacobsson
 1. Mikael Igelström
 2. Nikolina Bucht
 3. Thomas Eriksson
 4. Anders Karlsson
C Lukas Forslund
 1. Ellinor Moberg
 2. Susanne Signahl
 3. Karin Andersson
FP Stella Fare
 1. Jenny Sonesson
 2. Ulf Öfverberg
 3. Yoav Bartal
S Dag Larsson
Kristina Söderlund
Catarina Carbell
 1. Urban Ryadal
 2. Mervi Mäkinen Andersson
 3. Mattias Sääksjärvi
V Åsa Brunius
 1. Petri Norrman-Tahvanainen
 2. Annica Lidström
 3. Daniel Blomgren
MP Cecilia Obermüller
Marie-Helena Fjällås
 1. Veera Jokirinne
 2. Jenny Abrahamsson
 3. Yvonne Andersson