Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Olle Lindström (personvald)
Johan Johansson
Rigmor Åström
Göran Ahlman
Åke Eltoft
Bo Hultin
Daniel Rönnbäck
Eva Smedetun
Hans Holmqvist
Helena Nordvall
Göran Höglund
Bo Lindström
Egon Palo
Hans Nilsson
Johan Sellin
Peter Berkfors
 1. Bo Elmgren
 2. Lars-Gunnar Holmqvist
 3. Lennart Carlsson
 4. Lars Lundström
 5. Knut Larsson
 6. Åke Carlsson
 7. Vivian Boström
 8. Eberth Gustafson
C Roger Bohman (personvald)
 1. Eva-Britt Larsson
 2. Lili-Marie Lundström
FP Hendrik Andersson
 1. Jan Larsson
 2. Åsa Lundgren
KD Anders Pettersson (personvald)
 1. Maria Selin-Fjellström
 2. Gunnar Halin
S Torbjörn Lidberg (personvald)
Eivy Blomdahl
Christer Carlsson
Britt-Marie Loggert-Andrén
Lars Nilsson
Anna-Karin Nylund
Jan-Olov Bäcklund
Ann-Christin Pretty
Leif Pettersson
Béatrice Öman
Tomas Lund
Lennart Synnergren
Birgitta Rensfeldt
Inger Billenman
Glenn Blom
Inger Mattsson
Urban Sundbom
Britt-Inger Hedström
Ingemar Karlsson
Anna Ek Oja
Inge Andersson
 1. Kent Nyberg
 2. Per Vestin
 3. Christina Vesterlund
 4. Harry Hannu
 5. Åsa Lindström
 6. Andreas Nicolaou
 7. Arne Pettersson
 8. Kurt Pettersson
 9. Berith Ekervhén
 10. Thomas Öhrn
 11. Sara Avander
V Bosse Strömbäck (personvald)
Inger Westman Arvesen
Rasmus Joneland
Gunnel Notelid
Inga-Lill Engström-Öhman
 1. Bo Englund
 2. Bo Engström
 3. Britt-Inger Aspemalm-Olsson
MP Catarina Ask (personvald)
 1. Mats Nordström
 2. Agneta Granström
NS Kenneth Backgård (personvald)
Anders Sundström
 1. Göran Hedberg
 2. Erika Sjöö
SD Lars Röjne (personvald)