Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
C Matilda Wiklund (personvald)
Johan Johansson
Göran Lundström
Agneta Nilsson
Eilert Isaksson
Magnus Danielsson
Berit Hardselius
 1. Anita Lindström
 2. Maria Karlsson
 3. Ulf Östman
 4. Gun-Britt Johansson
FP Rikard Granström (personvald)
Inger Lundberg (personvald)
Lars-Ingvar Wendt
 1. Esbjörn Henriksson
 2. Pia Åhman
KD Robert Andersson (personvald)
 1. Karin Markström
 2. Dick Öhman
S Helena Öhlund (personvald)
Bill Nilsson (personvald)
Tommy Lindgren
Jenny Dahlberg
Henry Larsson
Camilla Wallin
Stefan Hortlund
Inger Grankvist
Rutger Nyström
Ingemar Larsson
Charlotta Berglund
Agneta Burman
Jan Lundberg
 1. Tomas Egmark
 2. Linda Lidman
 3. Bo Öhlund
 4. Birgitta Strömgren
 5. Ahmed Hassan
 6. Birgitta Lundberg
 7. Robert Karlsson
V Harry Nyström (personvald)
Wivianne Nilsson
Bert Holmström
Ann-Sofie Holmström
Ulf Lundberg
Carina Nyström
 1. Yvonne Lövgren
 2. Nils Nyström
 3. Helena Sidenmark
NS Jörgen Afvander
 1. Viking Johansson
 2. Anneli Anundi