Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Linda Frohm (personvald)
Roland Nordin (personvald)
Staffan Häggström
Catarina Nordin
Kjell Andersson
Ulla Granat Björnström
 1. Åke Bäckman
 2. Irma Spårman
 3. Birgitta Evling
C Henrik Eriksson (personvald)
Inga-Lis Samuelsson
Valter Lindh
 1. Kristina Henriksson
 2. Thomas Lindbäck
FP Rickard Mohss
 1. Carola Sundkvist
 2. Alf Rönnbäck
S Ellinor Söderlund (personvald)
Tommy Nilsson
Susanne Andersson
Ulla Granström
Stig Carlsson
Johan Lambertsson
Erkki Haarala
Britt-Inger Nordström
Anders Hjärtström
Maud Lundbäck
Håkan Nyman
Mona Holmberg
Joakim Paavola
Rose-Marie Henriksson
MajLis Nilsson
Lennarth Nyman
Gerd Brännmark
Dan Brännmark
Niclas Strömbäck
Ursula Juntti
 1. Johanna Vinsa
 2. Andreas Nyman
 3. Charlotta Jarl
 4. Tania Kemi
 5. Kjell Norrbin
 6. Katarina Björnfot
 7. Magnus Mörtling
 8. Kjell Triumf
 9. Sivert Holmberg
 10. Lennart Koglin
V Karin Nilsson
Stefan Åström
 1. Bo Goding
 2. Inge Hietala
MP Kenneth Sandberg (personvald)
Kristina Enholm
Erik Söderlund
Marja Karlsson
Janne Stenman
Susann Enstedt Lund
Assar Silverplatz
 1. Irene Silverplatz
 2. Gita Isaksson
 3. Sven Nordlund
 4. Bo Wallsten
KXP Anna-Paulina Alatalo
Mika Räisänen
 1. Aimo Suomela