Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Christer Rönnlund (personvald)
Elisabeth Björnsdotter Rahm (personvald)
Jonas Bäckström
David Bäckström
Catarina Wiktorsson
Jörgen Sjödin
Inger Hardell
 1. Mona Bertheim
 2. Richard Sjögren
 3. Monika Långström
 4. Bert-Göte Sandström
C Rachel Stenberg
Hans Mårtensson
 1. Göran Svanberg
 2. Yngve Berg
FP Christina Holmgren (personvald)
Carola Olofsson
Eva Emilsson
Kurt Fällman
 1. Annette Staaf-Högberg
 2. Hjalmar Wilhelmsson
KD Roland Sjögren (personvald)
Betty-Ann Nilsson (personvald)
Josef Nygren (personvald)
Kurt Forslund
 1. Håkan Lindgren
 2. Sven-Olof Dahlgren
S Lilly Bäcklund (personvald)
Marika Lindgren
Krister Lundgren
Gunilla Johansson
Christer Ekbäck
Marita Fransson
Lars Ohlsson
Siw Blomqvist
Bert-Ove Bäckman
Stig-Lennart Karlsson
Jamal Mouneimne
Kerstin Arvidsson Lindberg
Leopold Oddvall
Kurt Lundgren
Marika Forsell Ingemarsdotter
Johnny Svensson
Sven Roosqvist
Lisbeth Aronsson
Oliver Strandberg
Håkan Eleblad
 1. Allan Arvidsson
 2. Sonja Sandqvist
 3. Karl-Erik Törner
 4. Stellan Gustafsson
 5. Karin Norlander
 6. Staffan Danielsson
 7. Lars-Olof Marklund
 8. Mikael Ölmebäck
 9. Roland Andersson
 10. Thure Johansson
V Mikael Pallin (personvald)
Mikael Jakobsson (personvald)
Mariah Kanon
 1. Eve Högberg
 2. Rubin Söderlund
MP Kai Pärnänen
 1. Ann-Louise Hansson
 2. Curt Backteman