Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Katharina Hahlin (personvald)
Patrik Nilsson
 1. Anette von Walden Nilsson
 2. Göran Hahlin
C Maria Kristoffersson (personvald)
Robert Svensson
Annika Andersson
Mattias Ihrström
 1. Gunilla Jansson
 2. Mikael Hansson
FP Lars Eliasson
Helen Gavelin
 1. Patrick Willems
 2. Ahmed Abdalla
KD Jonny Kärkkäinen (personvald)
Rickard Norberg
Inga-Lena Larsson
 1. Göran Jonzon
 2. Ewa Larsson
S Åke Nilsson (personvald)
KG Abramsson (personvald)
Anita Johansson
Eva Risberg Abramsson
Mikael Österberg
Lillemor Jonsson
Ulf Hansson
Gunilla Prång
Johan Ekbäck
Ewa Hed
Mikael Danielsson
Viveka Abramsson
Tony Mannelqvist
Inga Jonsson
Hans Eriksson
Agneta Lindström Berg
Mikael Danielsson
AnnKristin Norman
Mikael Fjällstedt
 1. Kristina Norman
 2. Per Vedbring
 3. Elisabet Jonsson
 4. Joakim Sandqvist
 5. Maria Lindström
 6. Jan Granström
 7. Petra Jonsson
 8. Sören Hagenwald
 9. Annika Wibrell
 10. Runar Fjällström
V Margaretha Löfgren
Rune Andersson
 1. Bo Olsson
 2. Monika Nilsson
PA Tommy Streling (personvald)
Kerstin Bergsten
Maria Lundqvist
 1. Kenneth Jacobson
 2. Douglas Pettersson