Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
FP Cecilia Festin Stenlund
Oskar Sjölund
Hans Örnberg
 1. Kerstin Sjölund
 2. Malin Nyström
KD Andrei Ossipov
 1. Ethel Lundmark
 2. Jessica Höglund
S Martin Norehn (personvald)
Malena Önnerlöv
Ove Stenlund
Ylva Olofsson
Rickard Vesterlund
Rolf Andersson
Martin From
Jeanette Hallin
Ulla-Britt Persson
Sigbritt Stenlund
Roger Oskarsson
Britt-Marie Sellman
Mikael Abrahamsson
 1. Charlotte Hultdin
 2. Eva Larsson
 3. Carl-Eric Gradin
 4. Sören Blom
 5. Lena Norrman
 6. Kurt-Lennart Öhman
 7. Håkan Stråge
V Jan-Anders Perdahl (personvald)
Åke Wallgren
Martin Bildström
Lena Kjellgren
Britt-Marie Snell Perdahl
 1. Siv Stenberg
 2. Kjell Nilsson
 3. Ralf Linder
ML Arne Hellsten (personvald)
Fred Cederlund
Mats Gustafsson
Siv Johansson
Jan Persson
Eva Oskarsson
Matts Hällsten
Pauline Hedström
Stefan Larsson
 1. Mariah Bergqvist
 2. Sten Bergmark
 3. Erika Ahnqvist
 4. Mikael Eriksson-Lind
 5. Kurt Frohm