Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Lars Gunnar Nilsson
Glenn Söderberg (personvald)
Kerstin Eriksson
Leif Nord
Håkan Karlsson
Göran Jämting
Anna-Karin Dahl
 1. Öjvind Laggeby
 2. Karin Ekblom
 3. Egon Eriksson
 4. Fredrik Eliasson
C Eva Hellstrand (personvald)
Daniel Danielsson (personvald)
Bernt Söderman (personvald)
Ann-Christin Alexius
Anna-Lisa Hoflén
Håkan Mattsson
Staffan Olovson
 1. Annica Wallrahm
 2. Leif Svedin
 3. Lotta Henriksson
 4. Peter Jansson
FP Anders Eriksson (personvald)
Ann-Charlotte Aspholm (personvald)
Anders Wasell
 1. Monica Edh
 2. Gunnar Söderberg
KD Elisabeth Rolandsson
 1. Jasna Lindberg
 2. Christina Englund
S Anna-Caren Sätherberg (personvald)
Peter Bergman
Karina Göransson
Thomas Hägg
Margareta Olsson
Maths Larsson
Erik Madell
Henny Möhlnhoff-Lindkvist
Birgitta Lundberg
Andreas Sihvonen
Maria Larsson
Leif Lundholm
Ann-Marie Johansson
Per-Göran Skoog
 1. Veronica Hammarfjäll
 2. Fredrik Eriksson
 3. Roland Johansson
 4. Petra Danielsson
 5. Per Henrik Olsson
 6. Marie Wänseth
 7. Björn Lindkvist
V Kunde ej utses
MP Katrin Wissing (personvald)
Sten Jansson
 1. Pernilla Högberg
 2. Sofia Hamrin
VV Peter Andersson (personvald)
Maria Kjellström (personvald)
Jan-Ove Lindholm
Per Allan Alexius
Jörgen Encke
 1. Mikael Sundman
 2. Catrin Ogevall
 3. Mikael Blyckert
FNO Ulrika Wärvik
 1. Bo Lundhag
 2. Bengt Hansson