Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Torbjörn Näslund (personvald)
Veronica Eklund (personvald)
Birgitta Franzon
Hans Ivarsson
Monica Bolin
Barbro Henriksson
 1. Johan Loock
 2. Mats Ljungkrantz
 3. Ulf Eklund
C Ingrid Kjelsson (personvald)
Yngve Hamberg (personvald)
Elisabeth Andersson
Marina Mellgren
Fredrik Tronde
Anna Eklund
 1. Knut Richardsson
 2. Katarina Åslund Tronde
 3. Jan Gunnarsson
FP Per-Olov Olsson
Veronica Vermum
 1. Åke Andersson
 2. Peter Edling
S Sven Åke Draxten (personvald)
Anna Lisa Isaksson
Jörgen Persson
Solveig Lövlie
Johnny Jonsson
Ulla-Britt Barchéus Olofsson
Göran R Theel
Sven Edström
Mona Eriksson
Cathrine Blomqvist
Ulrika Nyberg
Harriet Jorderud
Bertil Norbeck
Jan Nääs
Monica Drugge Hjortling
Helge Lindqvist
Kerstin Wallin
Thomas Eriksson
Kenneth Godhe
Emma Nilsson
Arne Jonsson
Bo Svensson
 1. Eva Baudin
 2. Tommy Eriksson
 3. Berit Carlsson
 4. Göran Eriksson
 5. Jonas Sandbom
 6. Thure W Carlsson
 7. Bertil Jonsson
 8. Gudrun Eriksson
 9. Martin Andersson
 10. Richard Nilsson
V Anders Lundqvist
Kjell Nilsson
Stig Grapesjö
 1. Carina Lodén-Nilsson
MP Astrid Nyhlén
 1. Håkan Lindström
 2. May Jörgensen
SD Kunde ej utses