Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
C Mikael Westin (personvald)
Birgitta Engberg
Larz Danielsson
Annika Näsström
Ulla Lindström
Ingrid Alf
Göran Boström
 1. Birger Ajax
 2. Sven-Olov Färdig
 3. Maj-Britt Söderström
 4. Karl Borglund
S Terese Bengard (personvald)
Anders Frimert
Lina Johansson
Fredrik Södergren
Katarina Sahlin
Markus Lilliehöök
Anna-Märta Johansson
Jim Salomonsson
Brittinger Håkansson
Jan-Ove Johansson
Elisabet Yngström
Seppo Valli
Gunilla Olsson
Lennart Skoog
Lisbeth Borefors
Pether Nylander
Voitto Valli
Diana Lindström
 1. Ivar Johansson
 2. Linda Yngström
 3. Jens Fladvad
V Eija Dibba
Rolf Andersson
 1. Sara Lindström
 2. Agneta Forsberg
AfR Stefan Nilsson
Mikael Modin
Lennart Josefsson
Sara Karlsson
 1. Anita Dorn
 2. Astrid Åkergren