Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Rodney Engström
Per-Magnus Forsberg
Erland Solander
Jan Heijbel
Bertil Swenson
Daniel Lundin
Hjördis Bredberg
 1. Sigbritt Ericsson
 2. Inga-Britta Karlsson
 3. Marianne Nilsson
 4. Patrik Gustavsson
 5. Jennie Stockhaus
 6. Gunilla Molin
 7. Jörgen Nilsson
FP Arne Engholm
Annelie Luthman (personvald)
 1. Maria Räfsbäck
 2. Johanna Höckert
 3. Inga-Lill Hägglund
 4. Jonas Öhrnell
S Joao Pinheiro
Elisabeth Unander
Roger Johansson
Christina Nordenö
Niklas Säwén
Cathrine Edström
 1. Ronny Fröwall
 2. Olof Andersson
 3. Priscilda Helenius
V Annicka Burman
 1. Hicham Elkahtib
 2. Niklas Högdahl
MP Sverker Ottosson
Ingrid Möller
 1. MariAnne Andersson
 2. Tina Hellberg
 3. Sture Norlin
SD Sven Nordlund
 1. Lars Skoglund
 2. Staffan Lindgren