Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Mikael Gäfvert
Eva Lohman
Sven Bredberg
David Svensson
Habib Effati
Åse Johansson
Margareta Engström
 1. Sigbritt Ericsson
 2. Inga-Britta Karlsson
 3. Marianne Nilsson
 4. Patrik Gustavsson
 5. Jennie Stockhaus
 6. Gunilla Molin
 7. Jörgen Nilsson
C Hans Forsberg (personvald)
 1. Anders Henriksson
 2. Jan-Ola Andersson
FP Leif Carlsson
Maria Lilja
 1. Maria Räfsbäck
 2. Johanna Höckert
 3. Inga-Lill Hägglund
 4. Jonas Öhrnell
KD Hans Brynielsson (personvald)
 1. Liza-Maria Norlin
 2. Bertil Hörnqvist
S Bodil Hansson (personvald)
Anders Hedenius
Dorthy Eriksson
Janina Öhrberg
Leif Nilsson
Åsa Ulander
Håkan Byberg
Soili Sollén
Jonas Väst
 1. Börje Bergström
 2. Adele Flodin
 3. Michael Sjödin
 4. Stefan Eriksson
 5. Arianne Sundman
V Christiane Rüdiger
 1. Hicham Elkahtib
 2. Niklas Högdahl
MP Mathias Rex
 1. MariAnne Andersson
 2. Tina Hellberg
 3. Sture Norlin
SD Johnny Skalin (personvald)
 1. Lars Skoglund
 2. Staffan Lindgren