Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Jörgen Tjernell
Tom Emanuelz
Mats-Johan Adner
Ulla-Carin Åslund Andersson
Viktoria Jansson
 1. Sigbritt Ericsson
 2. Inga-Britta Karlsson
 3. Marianne Nilsson
 4. Patrik Gustavsson
 5. Jennie Stockhaus
 6. Gunilla Molin
 7. Jörgen Nilsson
FP Stefan Falk
 1. Maria Räfsbäck
 2. Johanna Höckert
 3. Inga-Lill Hägglund
 4. Jonas Öhrnell
S Peder Björk (personvald)
Anita Bdioui
Diana Kapitanska
Kjell Andersson
Lars-Åke Andersson
Roland Grafström
Stefan Broman
 1. Patrik Eriksson
 2. Lena Sjölén
 3. Evert Nederberg
 4. Therese Westin
V Hans Zetterkvist
 1. Hicham Elkahtib
 2. Niklas Högdahl
MP Angel Villaverde
 1. MariAnne Andersson
 2. Tina Hellberg
 3. Sture Norlin
SD Ove Skalin
 1. Lars Skoglund
 2. Staffan Lindgren