Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Kenneth Westberg (personvald)
Tony Andersson (personvald)
Sten Bengtsson
Zofia Henriksson
Lena Bengtsson
Maud Olsen Ekström
Rolf Andersson
Göran Ljungblom
Jan Holmberg
 1. Anders Wallgren
 2. Klas Moberg
 3. Weronica Berg
 4. Örjan Nordin
 5. Lars Bengtson
C Maria Fahlén
Ingvar Smedjegård
Niklas Edén
Anita Hellstrand
 1. Pernilla Forsberg
 2. Cassandra Fahlén
FP Peter Granåsen (personvald)
Björn Hellquist (personvald)
Gudrun Molander
 1. Bengt Molander
 2. Örjan Lindwe
KD Roger Boork
 1. Viktor Bengtson
 2. Henrik Sendelbach
S Ewa Lindstrand (personvald)
Lars-Erik Byström
Peter Persson
Mari Eliasson
Jan Norberg
Mats Wallin
Annica Söderberg
Per-Arne Frisk
Pirjo Jonsson
Berth Henriksson
Marie Westlund
Alf Söderlund
Alf Edin
Benny Eriksson
Jennifer Eurenius
Bengt Nilsson
Roger Öberg
Anders Weinemo
Ann-Margret Bäckström
Anders Rydahl
Eva Norberg
Stefan Dalin
Karina Nordgren
Per-Arne Olsson
 1. Inga-Lill Rylander
 2. Ulf Jonsson
 3. Björn Könberg
 4. Ingrid Täfvander
 5. Leif Åström
 6. Gunilla Nilsson
 7. Sven Jansson
 8. Marie Bergman
 9. Margareta Renlund
 10. Patrik Norberg
 11. Jeanette Nordin
 12. Paul Nordström
V Maritza Villanueva (personvald)
Krister Håkansson
Eduardo Villanueva Pinto
Stig Lappen Svedin
 1. Sebastian Dahlqvist
 2. Patricia Contreras Herny
MP Folke Nyström
Ola Nelsson
 1. Bengt-Göran Norlin
 2. Linnéa Henriksson
SD Sten Lindén
Marcus Molinder