Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Ingvar Persson (personvald)
Åsa Äng Eriksson (personvald)
Lena Roos
Curt Dübeck
Per Bång
 1. Nanette Andersson
 2. Tommy Winqvist
 3. Jan Åbjörn
C Elisabeth Johansson
Kenneth Nilshem (personvald)
Stefan Jonäng
Bengt-Olov Renöfelt
Per-Erik Andersson
 1. Thomas Backan
 2. Lars-Göran Larsson
 3. Göran Gustavsson
FP Ingrid Hammarberg (personvald)
Magnus Natander
Jan Karlsson (personvald)
Peter Nordebo
Britt-Inger Andersson
 1. Saga Astner
 2. Ulf Arbinger
 3. Inge Wortzelius
KD Anders Bergsten (personvald)
Råsie Sigvardsson-Berbres (personvald)
 1. Maj-Britt Kissner-Burman
 2. Rita Laudere-Håkansson
S Marie Centerwall (personvald)
Jan Lahenkorva
Erika Engberg
Stefan Permickels
Christina Ungh
Torbjörn Lundell
Gertrud Dagh Hedin
Bo Lindgren
Shida Kinuka-Svedberg
Marzavan Arafat
Birgitta Andersson
Marianne Wängelin
Anita Blomqvist
Kristoffer Lindberg
 1. Malena Lundell
 2. Lars B Andersson
 3. Sven-Inge Hallström
 4. Rolf Forslin
 5. Lena Sund Berglund
 6. Thomas Renshammar
 7. Ida Mörtsell
V Anna-Maria Forssell Mörk
Göran Jansson
 1. Henrik Rubensson
 2. Bengt Fahlgren
MP Ulrika Dahlberg
 1. Åsa Eriksson
 2. Jimmy Axberg
Bollp Olle Nilsson Sträng (personvald)
Jonny Bodin (personvald)
Sofia Nordell
Minna Snabb
Roger Lindblom
Madelene Selander
 1. Karl-Gunnar Backan
 2. Benny Engberg
 3. Tomas Brånedal
SD Jeanette Norling
Görgen Oderstad (personvald)
Bo Hammartorn
SJVB Kent Hedberg (personvald)
Henrik Olofsson
 1. Yvonne Larsson
 2. Tony Nord