Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Mikael Jonsson (personvald)
Åke Ahl
Ulla Mortimer
Pär Johansson
 1. Tomas Persson
 2. Eilert Isaksson
C Björn Mårtensson (personvald)
Hans Jonsson (personvald)
Sture Hansson
Ingrid Olsson
Anna Rudman
Karl-Evert Hellsén
Gun-Marie Swessar
Elisabeth Eriksson
Lennart Alfredsson
Lena Westling
Ulf Odenmyr
 1. Allan Elfstrand
 2. Björn Schols
 3. Carl Ringbo
 4. Daisy Hellsén
 5. Karl-Gunnar Landar
 6. Anne Landar-Ohlsson
FP Kent Olsson
 1. Ingemar Ehn
 2. Åsa Olsson
KD Bertil Eriksson (personvald)
Jennie Forsblom (personvald)
Tord Berbres
Isa Wallmyr
 1. Claes Häggblom
 2. Thomas Simonsson
S Yoomi Renström (personvald)
Håkan Englund (personvald)
Ylva Ivarsson
Jan-Åke Lindgren
Marlene Johansson
Hans Gradin
Jonas Frost
Anthony Smith
Emma Johansson
Per Helgesson
Lars Jingåker
Åke Jonsson
Carina Nordqvist
Mattias Lennartsson
Lena Woxberg
Siver Karlsson
Annett Mårtensson
 1. Eva Holm
 2. Ulf Lindberg
 3. Linda Johansson
 4. Rigmor Frost
 5. Peter Grip
 6. Mona Persson
 7. Abner Englund
 8. Börje Olsson
 9. Birgitta Jansson
V Jan Wahlman
 1. Stig Hedlund
 2. Christer Bäcklin
MP Veronica Kjellgren
Patrik Eriksson
 1. Birgitta Bomark
 2. Anita Wallin
SD Lennart Englund