Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Ziita Eriksson (personvald)
Alf Persson
Per Tjerneld
Daniel Nyström
 1. Petra Sandgren
 2. Jan Hultkrantz
C Hans Larsson
Helena Wikström
 1. Per Berglund
 2. Sten Brunk
FP Hans Backman (personvald)
May Hedlund
 1. Cia Norberg
 2. Lennart Elfström
S Ing-Marie Möller-Andersen
Marie-Louise Dangardt (personvald)
Diana Blomgren
Birgitta Lööf
Bertil Holst
Kenneth Axling
Tomas Fröjd
Daniel Johansson
Binita Paues
Tomas Isaksson
Linda-Marie Anttila
Torbjörn Jansson
Juha Könönen
Gunnar Bergkvist
 1. Mari Brännvall
 2. Lars Hedkvist
 3. Hans Hellström
 4. Annelie Klang
 5. Benny Eriksson
 6. Ewa Henning
 7. Robert Vestrin
V Xamuel Halfvars (personvald)
Sören Bergqvist (personvald)
Birgit Winges
 1. Susanna Wintherhamre
 2. Eero Luusua
MP Gunlög Nordström
 1. Gunnar Lindberg
FHT Pär Åslund (personvald)
Kent Olsson (personvald)
Bror Sundin
 1. Anna Magnusson
 2. Mats Eriksson
SD Kjell Hedman
Nicklas Danielsson