Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Björn Östberg
Kunde ej utses
Ralph Veltenaar
Anders Nordlander
C Thorsten Åstrand (personvald)
Birger Larsson
Marit Rempling
Birgitta Åstrand
Lena Schenström
 1. Per-Olof Uhrus
 2. Magnus Hålén
 3. Gunnar Larsson
FP Stig Mörtman
 1. Bo Stenbeck
 2. Katarina Bolander
KD Dan Brodin
 1. Mari-Ann Runesson
S Magnus Jonsson (personvald)
Anna Schönning
Staffan Nordqvist
Carina Löfgren
Nils-Erik Henningsson
Pia Hemgren-Krantz
Tord Horn
Ann-Christin Persson Georgsdotter
Torbjörn Nyholm
Sarah Andersson
Sölve Malm
Johan Stark
Stefan Sandberg
Yvonne Wendelius
Ulf Henningsson
 1. Mats Åstrand
 2. Linda Nyholm
 3. Börje Olsson
 4. Elsie-Britt Eriksson
 5. Irene Bogren
 6. Peter Åberg
 7. Gunilla Persson
 8. Sune Lang
V Anders Hallman
Markku Kalliokoski
 1. Doris Kalliokoski
MP Ove Krantz
 1. Evan Lager
SD Lena Lindqvist (personvald)
Kunde ej utses