Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Lena Hjalmarsson
Kjell Israelsson (personvald)
Joost van der Maarel
 1. Markus Munkhammar
 2. Linda Kardell Broman
 3. Gunnar Åhgren
 4. Rose-Marie Andersson
 5. Tobias Söderstedt
C Nadja Eriksson
 1. Jan Karlsson
 2. Gun Andersson
FP Paula Rabenius
 1. Rolf Högberg
S Brittsiv Åsberg
Jim Gavelin
Maino Wohlfeil
Roger Stål
 1. Kenneth Bååth
 2. Sonja Lindell
 3. Bülent Kerpeten
 4. Åsa Bergkvist
 5. Göran Andersson
 6. Yvonne Persson
 7. Kent Fundberg
S Ivan Eriksson
Anna-Lena Andersson
Sören Finnström
Ulla-Britt Mikaelsson
Kenneth Andersson
Monika Åhlén
 1. Barbro Karlsson-Skoglund
 2. Kjell Stenberg
 3. Elisabeth Berg
 4. Leif Lagerquist
V Lena Högberg
Sten G Johansson
 1. Ulla Cassel
 2. Inga Karlsson
MP Agneta Willey
 1. Göran Gullbro
 2. Maria Hellstrand
SD Mats Persson
 1. Oskar Andersson
 2. Andreas Martinsson
BOP Leif Sköld
 1. Bengt Åkman
 2. Gunnar Lindkvist