Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Tommy Andersson (personvald)
Ulrika Åsåker
Gunnar Falk
Johan Fredriksson
Pia Järudd
Malin Hedlund
 1. Monica Falk Mannerhagen
 2. Annika Wester
C Marit Ragnarsson (personvald)
Sven Frejd
Karl-Erik Finnäs
Elsa Efraimsson Westman
Sune Hemmingsson
Maj-Lis Nyberg
Anette Berg
 1. Niclas Bodin
 2. Anders Claesson
 3. Birgitta Andersson
 4. Esbjörn Westman
FP Lotta Bergstrand (personvald)
Fredrik Michaelsson
 1. Gunilla Bodegrim
 2. Birgitta Gustafsson
KD Lars-Evert Dahlberg
 1. Margareta Arthursson
 2. Daniel Ericgörs
S Abbe Ronsten (personvald)
Iris Carlsson Rustas
Jan-Erik Steén
Kerstin Bäck
Mats Nilsson
Torbjörn Gunnarsson
Simon Malmberg
AnnBritt Grünewald
Sixten Carlsson
Gudrun Eriksson
Benny Gifting
Maud Jones Jans
Marina Forslund
Ann-Margreth Lundin
Hans-Göran Steneryd
Eva Kungsmark
 1. Björn Ersson
 2. Ulla Hjort
 3. Bernt Skogbergs
 4. Bo Floresjö
 5. Björn Dalan
 6. Börje Skogbergs
 7. Lars Hjorth
 8. Sten Ljusteräng
V Göran Johansson
 1. Birgitta Fia Wikström
 2. Katrine Lundqvist
MP Erik Kall
 1. Inger Johansson
 2. Ingemar Nygren
SD Lage Holmgren