Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Mikael Rosén (personvald)
Erich Colberg
Vanja Ottevall
Anders Samuelsson
Catharina Hjortzberg-Nordlund
Bo Wickberg
Christina Haggren
Jan-Olof Montelius
 1. Birgitta Hiertner
 2. Göran Selvén
 3. Gunilla Franklin
 4. Mats Rudert
 5. Lars Cedervall
 6. Ingvor Wilhelmsson
 7. Jan Harald
 8. Gunnar Lindell
C Mats Dahlström (personvald)
Dan Westerberg
 1. Kristina Wahlén
 2. Göran Vestlund
 3. Per Pettersson
FP Svante Parsjö Tegnér
 1. Johan Barkelius
 2. Anders Hedenmark
KD Katarina Gustavsson (personvald)
 1. Michael Ahnfeldt
 2. Mattias Andersson
S Jonny Gahnshag (personvald)
Monica Jonsson
Lars Jerdén
Margareta Källgren
Mustafa Güclü
Yvonne Nygårds
Ragnar Kroona
Maria Silverplats-Thunström
Evert Karlsson
Mikaela Johnsson
Roger Jansson
 1. Helena Fridlund
 2. Runo Nilsson
 3. Karin Jacobson
 4. Ingvar Sahlander
 5. Anna Strindberg
 6. Jan-Olof Karlsson-Fält
 7. Mariann Prosell
 8. Jonas Lennerthson
 9. Lilian Sundström
 10. Kim Söderström
 11. Birgitta Gradén
 12. Kent Blomqvist
V Daniel Riazat (personvald)
Krister Andersson
 1. Monica Lind
 2. Zohreh Anhari
MP Linnea Risinger (personvald)
Lars Broman
 1. Fredrik Månsson
 2. Birgitta Pettersson-Frank
FAP Maria Gehlin (personvald)
Helena Lindström
 1. Anna Jörgensen
 2. Tore Karlsson
SD Knut C.A. Scherman (personvald)
 1. Fredrik Nylund
 2. Jill Hännikäinen