Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Malin Höglund (personvald)
Gunnel Söderberg (personvald)
Hans-Göran Åhgren
Christiane Djäken
Per Ericson
Sven-Anders Söderberg
 1. Christer Juhlin
 2. Petra Eriksson
 3. Tomas Kindgren
C Peter Helander (personvald)
Christina Bröms
Anna Hed
Bengt Jernhall
Åke Knutz
Jaakko Mattila
Nils Carlsson
Marianne Browne-Sarén
Terje Andersson
Torsten Kjellgren
Sune Olsson
 1. Jan Simons
 2. Kjell Hansson-Talu
 3. Johan Hed
 4. Anders Johansson
 5. Gudrun Lindgren
 6. Billy Ferm
FP Mats-Gunnar Eriksson (personvald)
 1. Gun Gråbergs
 2. Nils Österström
KD Birgitta Sacrédeus (personvald)
Göran Aronsson
 1. Ulla Rombo
 2. Sven-Erik Larson
S Bengt-Åke Rehn (personvald)
Gunillahelen Olsson
Malin Norell
Magnus Drotz
Bernt Persson
Anna-Carin Rydstedt
Lennart Sohlberg
Bigitta Sohlberg
Gösta Frost
Lizzy Gullo
Gunnar Nilsson
Eva Johansson
 1. Johan Jansson
 2. Anna Riekje Niburg
 3. Folke Thelin
 4. Majvor Hellström-Mases
 5. Mikael Andersson
 6. Olle Erlands
V David Örnberg
Conny Mats
 1. Susanne Halén
MP Åsa Berg
Kunde ej utses
MOP Ingvar "Nille" Niilimaa (personvald)
Lena Heed-Sandlund
Björn Hammarskjöld
Maria Jacquzelius
 1. Maria Frelin
 2. Hans-Åke "Gutte" Guth
SD Jörgen Lindén (personvald)
 1. Karin Nordgren Dahlin
 2. Gunnarsson Wogelsby