Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Nils-Åke Norman (personvald)
Sven Olof Åsberg (personvald)
Kjell Landén
Ann-Britt Larsson
Sture Hansback
Frida Werf
 1. Malin Holmström
 2. Anna Höglund
 3. Allan Pettersson
C Kjell Tenn (personvald)
Maria Eriksson
Jan Spånberg
Marica Leandersson
Daniel Nyström
Gun-Britt Emanuelsson
Karita Graf
 1. Evert Hermansson
 2. Caroline Look Larsson
 3. Göran Olsson
 4. Roland Dahlström
FP Leif Eggefalk
 1. Roland Nygren
 2. Roger Andersson
KD Torbjörn Rönning
S Peter Egardt (personvald)
Gunnar Barke (personvald)
Ulla-Britt Emanuelsson
Kerstin Knuts
Anders Björklund
Ivan Emanuelsson
Mattias Högberg
Maria Åslund
Jan-Olof Heed
Petra Aho
 1. Åke Näslund
 2. Maria Larsson
S Stig Olsson (personvald)
Ulla Back Olsson
 1. Marie-Louise Jonsson
S K. Leo Persson
Anette Eriksson
 1. Siv Nilsson
MP Anneli Qvicker
 1. Ingmari Nilsson
 2. Ulf Segrell
KL Lisbeth Mörk-Amnelius (personvald)
Östen Sjögren
Stig Amnelius
Birgitta Sjögren
 1. Anitha Jerlerud
 2. Bo Olsson
SD Kunde ej utses