Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Lars Särström
Ronnie Persson
 1. Hjördis Nyström
 2. Evy Andersson
C Mikael Thalin (personvald)
Anne Marie Fröjdh
Håkan Yngström
Johan Smids
Bernt Westerhagen
Sophie Fröjdh
Jimmy Olsson
Rosanna Thyrén
Bo Lindblad
 1. Kristina Slott
 2. Ingrid Nordgren
 3. Ronnie Lovén
 4. Susann Lindblad
 5. Mats Smids
FP Annette Franz
 1. Olle Jobs
 2. Maja Ohlsén-Hansson
KD Ulf Björklund
Barbara Sundberg
 1. Bengt-Åke Svahn
 2. Lars-Olof Uleander
S Marie Olsson (personvald)
Anders Rosell (personvald)
Gunilla Elings Friberg
Hans Sternbro
Karin Bohlin
Hans-Göran Olsson
Inger Jones Eriksson
Lennart Rosell
Bitte Nohrin Jernberg
Hans Nahlbom
Maria Tapper
 1. Stefan Pettersson
 2. Pia Ström
 3. Hans Lans
 4. Mara Maric
 5. Matts Bäckman
 6. Lottie Sundberg
V Anders Johansson
Ingrid Bergman
 1. Tony Samuelsson
 2. Håkan Persson
MP Shigeru Ishida
Ulla Myrström
 1. Ann-Catrin Lofvars
 2. Irčne Westergaard
SD Jan-Olov Brandt (personvald)
Kunde ej utses