Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Jan Johansson (personvald)
Dick Helsing
Maria Lang-Larsson
 1. Christian Eriksson
 2. Lars Lind
FP Anita Lilja-Stenholm
 1. Kristina Hellman
 2. Rolf Rantala
KD Nils-Rune Lundén
 1. Bertil Sandberg
 2. Jarmo Vuorinen
S Bengt Lindgren (personvald)
Ingalill Söderström
Niclas "Nisse" Bergström
Anne-Marie Noppa
Sune Andersson
Gustav El Rachidi
Robert Berggren
Marjatta Nurmi
 1. Arne Söderström
 2. Gunilla Sundberg
 3. Lena Eldståhl
 4. Erkki Lyly
V Stig Henriksson (personvald)
Ann-Christine Andersson
Teemu Sulin
Elisabeth Hanning
Hans Granlund
Antonio Bequez
Shiro Biranvand
Tomas Ulfborg
Mikael Pettersson
Hans-Åke Berglin
Päivi Sulin
Sten Muhammed Yussif Widhe
Lennart Björk
Thomas Esterblom
Rachid Ali
Martti Narkiniemi
Nana Abdul Sater
Sven Danielsson
Pirkko Heikkinen
Sören Lindqvist
 1. Marita Nilsson
 2. Antti Ravila
 3. Umar Abou Chaqra
 4. Greta Tuominen
 5. Stefan Hedlund
 6. Bertil Fredriksson
 7. Lisbeth Hellstrand
 8. Lars Nordström
 9. Yvonne Larsson
 10. Samir Nachawati
SD Göran Wiker
Johan Henriksson