Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Benny Barrö
Marcus Jacobson
Rolf Falkland
Rodrigo Romo
Caroline Högström
Jan Plewako
Sofie Olofsson
Viktoria Högström Unell
 1. Karolina Bylander
 2. Irene Hagström
 3. Sandra Abrahamsson
 4. Ingalill Aase
 5. Jörgen Andersson
 6. Inga Bröms
 7. Olle Bröms
 8. Catharina Piper
 9. Muhammed Hussein
C Vicki Skure-Eriksson (personvald)
 1. Evert Jonsson
 2. Monica Stolpe-Nordin
FP Bengt-Åke Nilsson
Jenny Petersson
Erik Ödmansson
 1. Lennart Nilsson
 2. Ulf Larsson
 3. Mats Wannefjord
 4. Sture Larsson
KD Maria Lindelöf (personvald)
 1. Elisabeth Wäneskog
 2. Eric Söderberg
S Carl-Johan Norström
Anders Teljebäck
Carin Lidman
Staffan Jansson
Britt Sandström
Gabriel Wikström
Anders Barkensjö
Irene Englund
Marita Öberg Molin
Per-Inge Ahlbäck
Glenn Kvarnryd
 1. Tomas Östling
 2. Joakim Mukuasa
 3. Dorine Snäckerström
 4. Ivar Pedersen
 5. Lena Söderberg
 6. Mikael Stenås
 7. Birgitta Jansson
 8. Andreas Ljunggren
 9. Fredrik Brevenäs
 10. Håkan Ax
 11. Per-Åke Olofsson
V Karin Thorborg
Rickard Borg
 1. Johan Lindahl
 2. Kristiina Koistila
MP Mikael Vilbaste
Signild Mörlin
 1. Johannes Wretljung Persson
 2. Monica Nordgren
SD Krister Kvist
Olle Frisk