Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Elisabeth Unell (personvald)
Mikael Damsgaard
Claes Kugelberg
Staffan Anger
Anna Hård af Segerstad
Fredrik Dalmo
Tomas Salzmann
Stefan Lindh
Enes Bilalovic
 1. Karolina Bylander
 2. Irene Hagström
 3. Sandra Abrahamsson
 4. Ingalill Aase
 5. Jörgen Andersson
 6. Inga Bröms
 7. Olle Bröms
 8. Catharina Piper
 9. Muhammed Hussein
C Lars Kallsäby (personvald)
 1. Evert Jonsson
 2. Monica Stolpe-Nordin
FP Roger Haddad (personvald)
Ragnhild Källberg
Göran Landerdahl
Hanna Paavola Önnebro
 1. Lennart Nilsson
 2. Ulf Larsson
 3. Mats Wannefjord
 4. Sture Larsson
KD Lars Lindén
 1. Elisabeth Wäneskog
 2. Eric Söderberg
S Ulla Persson (personvald)
Ann-Louise Molin Östling
Mikael Sandberg
Jazmin Pettersson
Thomas Karlsson
Solveig Nilsson
Smajo Murguz
Vanja Ahlén
Lars Korkman
Anny Bustos Teljebäck
Yngve Wernersson
 1. Tomas Östling
 2. Joakim Mukuasa
 3. Dorine Snäckerström
 4. Ivar Pedersen
 5. Lena Söderberg
 6. Mikael Stenås
 7. Birgitta Jansson
 8. Andreas Ljunggren
 9. Fredrik Brevenäs
 10. Håkan Ax
 11. Per-Åke Olofsson
V Vasiliki Tsouplaki (personvald)
Per Lithammer
 1. Johan Lindahl
 2. Kristiina Koistila
MP Magnus Edström
Marléne Andersson
 1. Johannes Wretljung Persson
 2. Monica Nordgren
SD Börje Brandhill (personvald)